ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 1

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 2

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 3

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 4

Acryl

Leinwand

 

 

90 x 90 cm

auf Anfrage