ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 1

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 2

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 3

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 4

Acryl

Leinwand

 

 

90 x 90 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 5

Acryl

Leinwand

 

 

90 x 90 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 6

Acryl

Leinwand

 

 

90 x 90 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 7

Acryl

Leinwand

 

 

90 x 90 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 8

Acryl

Leinwand

 

 

90 x 90 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 9

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 10

Acryl

Leinwand

 

 

100 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 15

Acryl

Leinwand

 

 

100 x 80 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 11

Acryl

Leinwand

 

 

150 x 50 cm

auf Anfrage

 

ANITA  ALTHERR

TITEL

TECHNIK

MEDIUM

MASSE

PREIS

Abstraktion 12

Acryl

Leinwand

 

 

80 x 80 cm

auf Anfrage